Nota

  • “De inhoud van deze website wordt uitsluitend bepaald door medische deskundigen, die gespecialiseerd zijn in gynaecologie. Zij selecteren informatie om de patiënt te informeren. Dit doen ze door de meest recente kennis samen te brengen.”;

  • Deze site is bedoeld voor de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg  of de patiënten en het grote publiek.

 

Home

De verantwoordelijke en sponsor van deze website is Gedeon Richter Benelux BVBA – Jan Emiel Mommaertslaan 18B, 1831 Diegem, België
VAT BE 0844 129 731 – RPR Brussel – Info.benelux(ad)gedeonrichter.eu
Gedeon Richter Benelux BVBA heeft de gedragscodes van pharma.be, Nefarma en APL onderschreven, die op de respectievelijke websites
van deze organisaties geraadpleegd kunnen worden.(www.pharma.be, www.nefarma.nl en www.apl-pharma.lu )

Door deze website te bezoeken, te consulteren of te gebruiken, aanvaardt u de algemene gebruikersvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Send this to friend